wetsport

Δίπλωμα Ταχυπλόου

Σύμφωνα με το νόμο ο κάτοχος της Άδειας Χειριστού Ταχυπλόου Σκάφους, έχει δικαίωμα να χειριστεί σκάφος μέχρι και 20 μέτρα εφόσον αυτό είναι νοικιασμένο. Εάν είναι ιδιόκτητο τότε το σκάφος δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 100 κόρους. Ο κόρος αποτελεί μονάδα μέτρησης του όγκου ενός σκάφους (1 κόρος = 2,83 κυβικά μέτρα).

 

Δίπλωμα απαιτείται όταν ένα σκάφος:
1. ανεξάρτητα από τον τύπο ή και το υλικό κατασκευής του φέρει:
εξωλέμβια μηχανή συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 30 ΗΡ ή
έσω/εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια βενζινομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 40 ΗΡ ή
εσωλέμβια πετρελαιομηχανή πάνω από 70 ΗΡ
2. είναι φουσκωτό και φέρει:
εξωλέμβια μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 15 ΗΡ ή
έσω/εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια βενζινομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 40 ΗΡ ή
εσωλέμβια πετρελαιομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 50 ΗΡ
3. είναι τύπου Jet Ski
4. είναι τύπου HOVER CRAFT
Το δίπλωμα απαιτεί ανανέωση μετά το πέρας του 65ου έτους του χειριστή. Η διαδικασία ανανέωσης μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής, περιλαμβάνει προσκόμιση βεβαίωσης για την υγεία και καταλληλότητα του ενδιαφερόμενου.

 

Προϋποθέσεις έκδοσης νέας άδειας 

Έχοντας προηγηθεί η υποχρεωτική -σύμφωνα με το νέο νόμο- εκπαίδευση, η τελική διαδικασία για την έκδοση άδειας χειριστή ταχυπλόου ξεκινά με την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις, που γίνεται πλέον σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, αρκεί να πληροί αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:  
• Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του  
• Να είναι υγιής 
•  Να γνωρίζει κολύμβηση 
• Να έχει λάβει, υποχρεωτικά, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση εννέα (9), τουλάχιστον, ωριαίων μαθημάτων (6 θεωρητικών και 3 πρακτικών) από εγκεκριμένη σύμφωνα με τον νέο κανονισμό σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών  
•  Η σχετική άδεια θα εκδοθεί αφού ο ενδιαφερόμενος υποβληθεί με επιτυχία και στις εξετάσεις (σύμφωνα με το άρθρο 4 του νέου Κανονισμού). 

 

Ισχύς αδειών - Ανανέωση  
Η άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους ισχύει μέχρι ο κάτοχός της να συμπληρώσει το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος της ηλικίας του. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής, η άδεια πρέπει να ανανεωθεί. Για την ανανέωση υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου, εφαρμοζομένων ανάλογα, ως προς την υγεία και καταλληλότητα, όσων ισχύουν για την έκδοση άδειας.  
Πιο συγκεκριμένα: εφόσον προσκομισθούν ιατρικές βεβαιώσεις, η ανανέωση ισχύει για μία τριετία, με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης των ιατρικών βεβαιώσεων, ενώ αν προσκομισθεί επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου, η ισχύς της ανανέωσης συμπίπτει χρονικά με αυτήν της άδειας οδήγησης. 
Για την ανανέωση άδειας καταβάλλεται ποσό πενήντα (50) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και δεκαπέντε (15) ευρώ υπέρ του Δημοσίου.  

Σημείωση: Γενικότερα, η χορηγηθείσα άδεια παύει αυτοδίκαια να ισχύει εάν μεταβληθούν οι όροι ή εκλείψουν οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες είχε χορηγηθεί.

Έκδοση αντιγράφου άδειας (λόγω απώλειας ή φθοράς) 
Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς της άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους που είναι σε ισχύ, χορηγείται αντίγραφο.  
Για τη χορήγηση αντιγράφου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή αίτηση, στην οποία επισυνάπτεται η φθαρμένη άδεια χειριστή (στην περίπτωση φθοράς) ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ότι απώλεσε την άδεια. 
Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε αναγραφόμενου στην άδεια στοιχείου.
Για κάθε έκδοση αντιγράφου της άδειας ή αντικατάστασή της, καταβάλλεται ποσό πενήντα (50) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και δεκαπέντε (15) ευρώ υπέρ του Δημοσίου.